Virüsten Çin sorumlu mudur?

 1. Giriş
  Son iki ay içinde ‘ biz kötü dünya çapında masif bazı deneyim
  Wuhan-COVİD-19 gibi bulaşıcı salgın hastalıklar. Wuhan-COVİD-19 olduğunu
  küresel olarak durdurulamaz yayılma (WHO, 2020). Farklı akadem fromisy fromenlere göre
  farklı araştırma alanları (tıbbi, farmasötik, ekonomik, politik ve sosyal görüş
  noktaları) Wuhan-COVİD-19’un evrimi ve olumsuz etkilerini açıklamıştır
  dünya ekonomisi. Farklı araştırma türleri geliştirildi ve uygulandı
  Wuhan-COVİD-19’u anlayın ve değerlendirin. Bütün bu çalışmalar daha iyi bir
  Wuhan-COVİD-19’un çok disiplinli bir perspektiften anlaşılması (ekonomik,
  siyasi, tıbbi, biyolojik, Bilimler, sosyal ve teknolojik). Araştırma inlarımızda,
  tek disiplin analizi wuhancovid-19 dünya çapında bu büyük bulaşıcı açıklamak için yeterli değildir. Bu nedenle, bu araştırma wuhancovid-19 çalışmasının eğilimi daha iyi anlamak için çok disiplinli bir analiz talep ettiğini ve
  dünyadaki farklı toplumlar ve bölgeler üzerinde çoklu olumsuz etkiler. Dolayısıyla, bu
  araştırma, Wuhan-COVİD-19 krizinin karanlık tarafının bir parçası olduğunu önermektedir
  Küreselleşme. Bu nedenle, bu makalenin bir sonraki bölümü bize genel bir
  küresel Globalizationleş .meye genel bakış
  12
 2. Küreselleşme sütunlarına Genel Bir Bakış
  Son otuz beş yıl içinde, tüm dünya dramatik yaşanıyor
  ekonomik, teknolojik, politik ve sosyal değişiklikler gibi farklı alanlardaki değişiklikler.
  Ekonomi, bilim, siyaset alanlarında farklı araştırma alanlarında birçok Aydın,
  teknoloji ve sosyoloji bu hızlı değişimleri ” Küreselleşme”olarak adlandırıyor. Küreselleşme
  bazı Yüksek İhtisas entelektüel gruplar arasında ortak bir kelime olarak başladı
  1990’lar, dinamik entegrasyon ve yeni soft’un hızlı gelişimi ile
  teknolojileri (bilgi ve yazılım) ve sert teknolojiler (makine ve araçlar veya
  donanım). Büyük ve erişilebilir fiyatların gelişimi ile birlikte
  ulaşım sistemleri, mobil telekomünikasyon ve yüksek hızlı internet.
  Daha sonra, “Küreselleşme” kelimesinin kullanımı dünya çapında genişlemeye başladı,
  ortak kelime dağarcığımıza alışana kadar. Artık özel bir vocabulaty olduğunu
  tarihçiler, ekonomistler, siyaset bilimciler, teknolojik bilimciler ve
  sosyologlar. En alakalı sosyo-politik-ekonomik-teknolojik olarak kabul edilir
  günümüze kadar devrim. Muhtemelen, daha iyi tanımlayabilecek başka bir kelime yoktur
  post-dünya modern sosyo-ekonomik-politik-teknolojik temel zorluklar
  XX sonunda ve “küreselleşme”den XXI yüzyılın başında. Ama değildi
  1990’lara kadar küreselleşme dünya çapında resmi konsolidasyonunu yaptı. Bundan başka,
  Küreselleşme, dinamik, karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur
  farklı düzey andlerde eş zamanlı olarak ve siyasi,
  dünyanın farklı yerlerinde sosyal, ekonomik ve teknolojik olaylar. Ancak,
  Küreselleşme, ideolojik, ekonomik, sosyal destek için belirli sütunları somutlaştırır,
  aşağıdaki gibi olan siyasi çerçeve:
  a. küreselleşmenin ilk ayağı: Kurumsal, yasal ve politik reformlar
  Küreselleşmenin ilk ayağı kurumsal, yasal ve politik reformlardır
  pazara daha az kamu kesimi katılımına dayanarak. Kurumsal odak noktası
  altında piyasaya hükümet katılımını azaltmak için fikir tarafından desteklenen
  gereksiz bürokrasi engellerinin argümanı. Gereksiz ortadan kaldırılması
  bürokra (si bar barriersiy theerleri özelleştirme mekaniz (masını (serbest piyasa) satışa dayalı
  devlet assetsten (üretim tesisleri ve kamu hizmetleri) özel
  sektörlü. Devlet varlıklarının özel sektöre satışı daha iyi bir performans sergiliyor
  yüksek verimlilik ve daha iyi kamu beyanı altında kamu mal ve hizmetlerinin
  hizmetler ve ürünler. Özelleştirme misyonu verimli bir tahsisi için bakmaktır
  özel sektör tam kontrol altında herhangi bir ülkenin pazarına kaynakları.
  13
  Yeni kurumsal yaklaşım ve derin yasal çerçeve ve siyasi reformlar
  küresel Globalizationleş ofmenin ilk ay constituteağını oluşturan
  piyasa. Hükümet büyüklüğ reducedünün azal themasının arkasındaki fikir, gereksiz bir
  bürokrasi, üretim faktörlerinin etkin olmayan tahsisini oluşturabilir. Bu
  gereksiz bürokrasinin ortadan kaldırılması mekanizması ile uygulanmaktadır
  kamu mal ve hizmetlerinin özel sektöre satıldığı özelleştirme. Satışı
  devlet varlıklarının özel sektöre daha yüksek verimlilik ve
  tüketicilere daha iyi ürünler. Bu özelleştirme misyonu doğrultusunda, yani,
  herhangi bir ekonomide kaynakların verimli ayırma elde etmek. Ancak, bu yeni siyasi
  ve kurumsal çerçeve, demokrasinin güçlü bir şekilde teşvik edilmesiyle desteklenmektedir (daha fazla
  lider andlerini ve yetkil andilerini belli bir süre içinde seç tomelerine sivil toplumun katılımı
  zaman) ve insan hakları sırasıyla.
  Öte yandan, hükümetin müdahal aesinin çok önemli bir rol oyna seedığını gör canebiliriz
  Wuhan-COVİD-19 gibi büyük bulaşıcı salgın hastalıklar krizinde. Bu
  özel sektör bu kadar ağır sosyal sorumluluk ve insan ve
  güçlü sağlık önlemleri altında büyük bir karantina uygulamak için maddi kaynaklar, kamu
  hastaneler, tıbbi ve Hemşirelik personeli, tıbbi ekipman, kurtarma grupları ve güvenlik
  Wuhan-COVİD-19 gibi büyük bir bulaşıcı salgın hastalık vakasına göre
  son zamanlarda olaylar. Aslında, küreselleşmenin yeni bir politik, yasal ve
  yeni mekanizmalar ve şemalar bulmaya yardımcı olabilecek kurumsal çerçeve reformu
  kamu sektörü ile özel sektörü bir araya getirmek, herhangi bir büyük
  bulaşıcı salgın hastalıklar. Bu yeni şema “post-İntegralglobalizasyon” olarak adlandırılabilir” Bu yeni şema, mekanizmanın hızlı bir şekilde uygulanmasına izin verir ve
  politikaları (Ruiz Estrada, 2011 ve Ruiz Estrada & Park, 2018) önlemek ve kontrol etmek
  Olası nihai kitlesel bulaşıcı salgın hastalıklar her yerde ve her zaman. Bu
  Post-İntegral-Küreselleşme için araştırma ve geliştirme Olası ortak içerir
  ilaçlar ve tıbbi tedaviler, salgınların kontrol ve izleme sistemleri,
  özel-kamu parthnerships düzeni ve işbirliği farklı mekanizmalar
  yurtiçinde ve kurumsal olarak.
  B. küresel Globalizationleş andmenin ikinci ayağı: büyük ulaşım sistemleri ve
  Bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi (bit’s’in)
  Küreselleşmenin ikinci ayağı, kitlesel ulaşımın gelişmesidir
  sistemleri ve bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi (bit’s’in)
  gelişmiş sert teknolojilerin (donanım) ve yumuşak
  teknolojileri (yazılım). Büyük ulaşım sistemleri ve bilişim sektörünün kullandığı
  büyük, ağır ve güçlü ulaşım gibi teknolojik yenilikçi araçlar
  sistemler (büyük uçaklar, hızlı trenler, ağır gemiler ve uzun otoyollar), İnternet Hizmetleri
  (Web), gelişmiş yazılım ve donanım sistemleri, uydu TV, GPS ve uydu
  14
  cep telefonu sistemleri. Bu tansportion abd bit en insanlara hızlı erişilebilirlik sağlar
  hareketlilik ve bilgi alışverişi ve dolayısıyla daha kolay insanlar ve iş
  birbirine bağlılıktır. Büyük ulaşım sistemlerinde mevcut gelişmeler ve
  teknolojiler, üçüncü Sanayi Devrimi’nden bu yana uzun bir yol kat etti (internet, enerji,
  ve yeni finansal sistemler). Gelişmiş mas andif taşıma sistemleri ve
  teknolojileri, yeni Ar-Ge (Ar-Ge) sistemleri, yöntemleri, modelleri ve araçları
  ortaya çıktı, bu da dünya üretiminin merkezileşmesinde genişlemeye yol açtı (the
  Çin gibi dünyanın en büyük üretim merkezi) ve iş (serbest ticaret
  ABD) ancak, masif ulaşım sistemlerinin ve BİT’İN yukarıdaki faydaları
  devrim ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler tarafından zevk ve gelişmekte olan ülkeler için daha az oran
  ülkeler. Bu gözlemler, yüksek üretim konsantrasyonuna dayanır, masif
  üretim, daha iyi gelir dağılımı, büyük altyapı projeleri, sufisticated
  teknolojileri, gelişmiş ülkeler arasında düşük ve yüksek nitelikli iş imkanı.
  Bu nedenle, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere bağımlı olmaya devam
  yüksek hammadde yüksek bağımlılık düzeni altında Gelişmiş Ülkeler
  üretim ve tüketim malları ihtiyaçları için talep ve ucuz işgücü.
  Ancak, kitlesel ulaşım sistemlerinin rolü ve gelişimi
  Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT’LER), herhangi bir bilgiyi desteklemek için çok önemli bir rol oynamaktadır
  Wuhan-COVİD-19 gibi büyük bulaşıcı salgın hastalıklar krizi
  olası bir büyük karantina durumunda kitlelerin mobilizasyonu ve iletişimi.

Son zamanlarda, Wuhan-COVİN-19 durumunda büyük bulaşıcı olduğunu gözlemleyebiliriz
vakalar, özellikle uçaklar ve masif ulaşım sistemlerinden kaynaklanmaktadır
birçok kişi subsenquently herhangi bir virüs kolayca maruz transoceanic yolculukları. Bu
araştırma, mevcut masif ulaşım sistemlerinin temel bir öncül olduğunu önermektedir
küresel olarak büyük bulaşıcı salgın hastalıkların hızla yayılmasından son derece sorumludur.
En iyi örnek, dünya çapında Wuhan-COVİD-19 enfekte vakaların hızlı yayılmasıdır
üstel bir davranış göster, bu uçuşların çok sayıda kaynaklanır
bağlantılar ve her zaman çok sayıda yolcu taşıyabilen uçakların büyüklüğü
ve her yerde. Transatlantik yolculukları durumunda herhangi bir büyük ulaşım sistemi daha wuhancovid-19 enfekte kurbanların daha fazla sayıda gösterebilir. Aslında, büyük
ulaşım sistemleri, masif küresel turizm genişlemesinden ve kıtalararası işgücü hareketliliğinden kolay ve verimli bir şekilde sorumludur. Aynı zamanda, masive global
turizm genişlemesi ve kıtalararası işgücü hareketliliği dünyamızı daha da güçlendiriyor
herhangi bir büyük bulaşıcı hastalık salgınını eskisinden daha hızlı almak için savunmasız.
15
C. küreselleşmenin üçüncü ayağı: serbest ticaretin serbestleştirilmesi ve emek hareketliliği
Küreselleşmenin son ayağı serbest ticaretin hızla genişlemesidir
serbestleşme ve serbest emek hareketliliği. Temel olarak, serbest ticaretin serbestleştirilmesi bölünmüştür
özel birlik ve serbest ticaret alanları şemaları gibi iki müzakere mekanizmasına.
Bu nedenle, birçok akadem ,isyen serbest ticaret alanları lehine güçlü iddi ,alarda
aşağı ekonomik milliyetçilik ve ekonomik karşılıklı bağımlılık bilincini artırır; Bu
uluslararası ticaret oyuncularının sayısını azaltarak müzakereyi kolaylaştırır; ve bu
etkileyen kural ve düzenlemelerin kodlanmasını ve resmileştirilmesini teşvik eder
uluslararası ticaret, onları daha şeffaf ve daha az kaprisli ve ihtiyari hale,
her zaman daha liberal değilse. Ayrıca, bu makale serbest ticaret fikrinin lehine savunuyor
uluslararası ticarete bölgeselcilikten daha fazla fayda sağlar. Biz iddia eğer sayı
ticaret bloklarının artması, daha sonra dünya ticaretinde ticaret refahı azalacaktır. Dahası,
bu araştırmada iki ticaret bloğu kategorisi uygulanmaktadır (Ruiz Estrada, 2016). Bu iki
ticaret blokları kategorileri, kapalı ticaret blokları ve açık ticaret blokları vardır.
Kapalı ticaret blokları ithalat-ikame sanayileşme stratejisine dayanmaktadır
bebek endüstrisi argümanı altında. İthalat-ikame sanayileşme stratejisi kullanır
yerli korumak için hükümet müdahale şeklidir ortak bir ithalat tarife
endüstriler ve büyük bir pazar yaratmak (balassa, 1985). Kapalı ticaret blokları bir gözlemledi
tek bir ticaret bloğunun oluşturulmasına yönelik süreçteki Aşamalar dizisi. Bu altı
fazlar birinci aşama tercihli ticaret düzenlemeleri olduğunu vardır. İkinci aşama, serbest ticaret
alan iç tarife ve tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak, ancak harici uyum sağlayamayacak
engeller. Üçüncü aşama iç engelleri kaldırmak için çalışıyor gümrük birliği vardır
ve ortak bir dış tarife oluşturun. Dördüncü aşama ortak pazarlar, hangi
bir gümrük birlikleri tarafından oluşturulan ve emek ve sermayenin serbest hareketliliğinin ortadan kaldırıldığı yer.
Beşinci aşama, ortak bir para birimi ve ortak ekonomik politikalar oluşturmaktır
ekonomik ve parasal bir birlik üzerinde. Son olarak, uluslar tek bir devlet oluşturabilir
lawrence’a göre konfederasyon (1996).
1990’ların sonunda açık ticaret blokları geliştirildi ve tanıtıldı.
ticaret liberalizasyonu veya açık pazar, ihracat odaklı veya dışa dönük kullanır
model. Kapalı ticaret bloklarının aksine, açık ticaret blokları tüm ticaret engellerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır
ve asgari bir hükümet müdahal theesine dayanan aynı bölgede ticaret dışı engeller
yerli sanayileri yabancı rekabetten korumak için uygulanan. Açık ticaret
tutarlı ve GATT tamamlayıcı bir müzakere çerçevesi olarak bloklar / DTÖ.
Ancak, işaret ettikleri gibi, ‘ açıklık’ en az iki farklı anlam taşır: açıklık
üyeliğin münhasırlık dışı şartları; ekonomik katkı açısından açıklık
ayrımcılık yoluyla ondan detracting daha küresel liberalleşme sürecine. O
gelişmekte olan ülkeler arasında açık ticaret bloklarının uygulanması zor ve en az gelişmiş
ülkeler. Bunun nedeni, bu ülkelerin aynı tür ekonomik, politik,
16
sırasıyla sosyal ve teknolojik koşullar. Ancak, tartışmak uygun değildir
bu açık ticaret blokları, orta gelirli ülkeleri düşük ile entegre etmek için ideal bir plandır
dünya ticaretinde rekabet edebilmek için gelir ülkeleri (Ruiz Estrada, 2016).
Ticaretin serbestleştirilmesinde sadece mal ve hizmetlerin serbest hareketliliği değil, aynı zamanda
ayrıca emeğin yurtiçinde ve yurtdışında hızlı hareketliliği. Aslında, yerli ve
küreselleşme sürecinde uluslararası emek hareketliliği önemli bir rol oynamaktadır
dünya. Düşük ve yüksek nitelikli işgücü talebi ve arzı daha fazla olur
küreselleşme sürecinde önemli ve değişken. Emek hareketliliğinin analizinde
küreselleşme süreci, yeni bir kavram “postmodern-emek hareketliliği ” başlıklı tanıtmak istiyorum. Post-modern-emek hareketliliği,
daha iyi işler, daha iyi bilgi ve beceriler, yüksek ücretler, sosyal güvenlik, düşük vergilendirme,
herhangi bir işçi için yeni göç ve göç planları kapsamında kamu hizmetlerini çeşitlendirin.
Bu araştırmaya göre farklı bölgeler arasındaki göç genişledi
son 30 yılda, özellikle 2000-2020 döneminde katlanarak. Büyüme oranı
bu dönemde göç oldu 25% için 35% dünya çapında. Göre bizim
göç büyüme oranı (Ð Ð) sonuçlarını gösterir. Bu dönemde, en yüksek DP / DT de D
oran increasedýn Art Europeant ,ý Europeanð -ý Avrupa bir levelli -ð -i’nde (AB) bölgesel düzeyde
11’te %2000’ten 35’te %2020’e. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi-NAFTA-ıs
2000 yılında %10’dan 20 202020 yılında %30’a Yüksel .mesiyle AB after’den sonra ikinci Bunda
durumda, Meksika ve Kanada immigration’dan ABD immigration’ye göç originatedten kaynaklanan
2020 Latin Amerika, ilegal ve yasal olan %45’lik bir yüksek Ð Ð tanık oldu
ABD ASY .a’ya göç ak flowsımları aynı dönemde %25 ‘ .ti. Bu durumda
Avustralya, Çin, ABD ve Avrupa’ya yönelik göç akımları
(sınırsızlık) göç. Afrika için (Sahara Kuzey kısmı) Avrupa’ya (İspanya ve Fransa)
aynı dönem için Ð Ð, göçün hedefinin Avrupa olduğu %15 idi.
AB ve NAFTA’NIN aksine, Latin Amerika (LA), Asya ve
Afrika Bölgesel değil, dünya çapında (OECD, 2020).
Yukarıdakilerden, o la göç eğilimi açıktır, Afrika ve Asya olduğunu
AB ve NAFTA’DAN farklı. Ayrıca çevresinde en yüksek pu Ðana sahip bölge
dünya Latin Amerika (∆Ð %35), Asya tarafından takip (∆Ð %20) bunlarla ilgili
küresel Globalizationleş andmeye ilişkin gözlem goodsler, malların hareket limitationliliği ve
hizmetler, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ve dünya çapında işgücü hareketliliği.
Latin Amerika (LA), Asya ve Afrik anda’daki yüksek
işsizlik, enflasyon oranının sürekli büyümesi, borsanın sürekli amortismanı
oranı ve yavaş kişi başına büyüme (zenginlik dengesizliği dağılımından kaynaklanan).
Tüm bu olumsuz faktörler bu bölgelerin temel nedenleri olarak kabul edilebilir (LA,
Asya ve Afrika) bu bölgelerde tam yerli emeğini koruyamazlar. Diğer
kelimeler, yukarıda belirtilen faktörlerin sınırlı iç
17
LA, Asya ve Afrika’da işgücü talebi. Bu faktörler ortaklaşa küçük çıktı ile sonuçlanır
bu üç bölgede üretim (GSYİH). Ayrıca, küçük çıkış üretimi
(GSY )h) bu üç bölgede sınırlı tarım ürünleri Sep )etine dayan )ılarak
(kahve, meyve diğer yazımız covid süresince afrikada neler oluyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir