Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kötü huylu bir hastalık durumunda görülen genel emareler (semptomlar) bölgesel (lokal) hastalık emarelerinden daha değişik bir vaziyet arz ederler.

Genel hastalık emareleriKansere hastalanan organizma tüm gücüyle, çoğalan kanserli hücrelerle boğuşup onları imha etmek ister. Bu mücadelenin bir neticesi olarak genel hastalık emareleri ortaya çıkar. Çok enerji ve kuvvet gerektiren yoğun bir savaşım oluşmaktadır; bu yoğun savaşım hastayı gittikçe yorar ve bitkin hale getirir.

Genel hastalık emarelerinden bazıları örneğin şunlardır:

Ateş
Solgunluk
Genel durgunluk, oyun oynamak istememek, konsantrasyon zayıflığı
gelişme ve gelişme gecikmeleri
Kilo kaybı
organik ki her alev ateş ve halsiz çocuk kanser değildir. Fakat bu bulgular sebebi belirsiz bir halde uzun süre ısrar ederse, kanser ihtimali üzerinde de durulmalıdır.

Bölgesel hastalık emareleri (lokal semptomlar)
Hastalanan organlardaki kanser hücreleri yine gene bölünür ve çoğalırlar: Bundan dolayı bulundukları yerde daha çok yer kapladıklarından, o bölgede bir daralmaya niçin olurlar. Bu daralmadan dolayı semptomlar ortaya çıkar. Solid‎ tümörler ilgili organın sağlıklı dokusunun içine doğru büyüyebilirler. Tümör bu durumda sağlıklı dokuyu sıkıştırıp itekler ve bulunmuş olduğu organın düzgüsel işlev görmesini tesirinde bırakır yada işlevini tamamen önler..

Lokal semptomlar örneğin şunlardır:

Bölgesel şişkinlikler ve ağrılar (örneğin lenf bezi kanserlerinde lenf düğümleri‎nde şişkinlik, Wilms tümörü‎ kanserinde karın çevresinin büyümesi, beyin tümörü‎ halinde baş ağrıları) Görme bozuklukları (örneğin retinoblastom‎kanserinde) Bilinç bozuklukları, felç, havale (örneğin belirli beyin tümörlerinde) kemik iliği‎nde kanser durumunda kemik ağrıları (örneğin lösemi‎) Bazı kanser hücreleri, organların fonksiyonlarını etkileyen maddeler üretebilirler. Bunlar organların çalışma sürecini bozabilir ve çeşitli hastalık emarelerine niçin olabilirler. Örneğin nöroblastom‎ hastalığında kanser hücreleri katekolamin‎ üretirler. Bu madde gerilim dalgalanmalarına niçin olabilir.
Öte taraftan bazı kanser hücreleri tümör markeri‎ belirteçleri) diye adlandırılan tipik maddeler üretirler ve bunları kan dolaşımına verirler. Bu tümör belirteçlerinin saptanması bir kanserin söz mevzusu olduğuna dair bir data oluşturabilir. Bir hastalığın tedavi süreci, yani tedaviye alınan cevap ve/yada prognoz‎, öteki bir deyişle tedavinin başarı beklentisi, böyle tümör markerleri vesilesiyle belirlenebilir. Burada söz mevzusu tümör markerleri örneğin hepatoblastom‎ hastalıgında Alpha-1-Fetoprotein‎, geminal hücre tümörü‎nde Beta-HCG markeridir.
Bazı kanser hücreleri, organların fonksiyonlarını etkileyen maddeler üretebilirler. Bunlar organların çalışma sürecini bozabilir ve çeşitli hastalık emarelerine neden olabilirler. Örneğin nöroblastom‎ hastalığında kanser hücreleri katekolamin***‎ üretirler. Bu madde gerilim dalgalanmalarına niçin olabilir.

Öte taraftan bazı kanser hücreleri tümör markeri‎ (belirteçleri) diye adlandırılan tipik maddeler üretirler ve bunları kan dolaşımına verirler. Bu tümör belirteçlerinin saptanması bir kanserin söz mevzusu olduğuna dair bir data oluştura-bilir. Bir hastalığın tedavi süreci, şu demek oluyor ki tedaviye alınan yanıt ve/yada prognoz‎, öteki bir deyişle tedavinin başarı beklentisi, bu şekilde tümör markerleri vesilesiyle belirlenebilir. Burada söz mevzusu tümör markerleri örneğin hepatoblastom‎ hastalıgında Alpha-1-Fetoprotein‎, geminal hücre tümörü‎nde Beta-HCG marke-ridir.

Kanser iyi mi kanıtlanır?
Biroldukça kanser türleri bulunmaktadır. Hastalığın türüne ve sebep olduğu tipik hastalık emarelerine bakılırsa tanı için değişik tetkikler gereklidir.

Önce hastanın anamnez‎i denilen hastalık öyküsünün detaylı bir halde alınması gerekir. Bunu aile hekiminin yada çocuk doktorunun fizyolojik muayene‎si izler. Bunun peşinden çocuk ve gençlerde kanser hastalıkları alanında uzman hekimler muayenelerine başlarlar. Bu uzman hekimler örneğin çocuk onkologu, çocuk cerrahı, anastezist‎ ve beyin ve sinir cerrahı‎ olabilir.

Erişkinlerde olduğu şeklinde erken tanı için tarama tetkikleri yapmış oldurmak , çocuk ve genç kanser hastalarında pek önemli bir rol oynamaz. Bunun sebebi, hastalığın çoğu zaman çok çabuk ilerlemesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir