Prof Dr Gökhan Yuncu 

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Hakkında

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İlk 3 yıl Hacettepe Üniversitesi) mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında, Ordu-Fatsa Duayeri Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı. 
1991 yılında İzmir (Suat Seren) Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasını tamamladı. Aynı hastanede uzman olarak çalışmaya devam etti. 1998 ile 2004 yılları arasında, Şef Yardımcısı ve Şef Vekili olarak çalıştı. 2005 yılında, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD’da çalışmaya başladı.2007 yılında Doçent ünvanını aldı. Ocak 2013 de profesörlüğe atandı. 2008 yılından beri Göğüs Cerrahisi AD başkanlığını üstlenmiştir. 2014 yılından beri Liv Hospital Ulus (İstanbul) Hastanesi’nde çalışmaktadır.


Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Gökhan Yuncu

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri

İlgi Alanları:

Akciğer Kanseri Cerrahisi
Videotorakoskopik Göğüs Cerrahisi
Medikal Torakoskopi (Lokal anestezi ile)
Robotik Cerrahi
Bronkoplastik Yöntemler
Girişimsel Tanı Yöntemleri
Sempatikotomi (Primer Palmar Hiperhidrozis/Ellerde aşırı terleme))
Akciğer Hidatik Kistleri
Göğüs Duvarı ve Mediasten Tümörleri
Bronşektazi

Eğitim Aldığı, Çalıştığı Kurumlar

2014 –  Liv Hospital Ulus Hastanesi
2004 – 2014 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD
1998 – 2004 yılları arasında, İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerr. Eğt. ve Arşt. Hast., Şef Yardımcısı ve Şef Vekili
1992 İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Arşt. Hastanesi Uzmanlık mecburi hizmeti
1987 – 1991 İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araşt. Hastanesi ihtisas
1985 – 1987 yılları arasında, Ordu-Fatsa Duayeri Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet
1982 – 1985 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
1979 – 1982 Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi, Ankara
İzmir Atatürk Lisesi

Dergi Editörlükleri, Yayın ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
Akciğer Arşivi
Pamukkale tıp dergisi
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

Dernek Üyelikleri

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği,, 2000-2002
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi kurucu üyeliği, 2003
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İzmir Şube Başkanlığı, 2005-2007
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Yedek ve Asil Üyeliği, 2010-2011
Türk Göğüs cerrahi Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Yürütme kurulu üyeliği, 2011 -2012
Akciğer Kanser Derneği kurucu üyeliği, 2003
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

Araştırmalar ve Yayınlar , Bilimsel Etkinlikler

Uluslararası Makale: 30 adet
Ulusal yayınlar: 50 adet
Uluslararası Kongrelerde  Bildiriler: 25
Ulusal kongrelerde sunumlar:117
Türkçe Kitapta bölüm yazarlığı:7
Kitap Bölümü çevirmenliği 1:
En iyi makale ödülü: 1
En iyi bildiri ödülü:1
Yurtdışında ders verme:1 (5 saat) (Erasmus Programı ile, Viyana Tıp Üniversitesi)
Ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı / panelist veya bilimsel etkinlik:18


daha fazla...